AUTÒNOMS

S’amplia per aquest any 2016 la Tarifa Plana de treballadors autònoms.
Del primer al 6é mes reducció del 80%, en la quota mensual, essent 53,24 euros, ara 50,00euros.
Del mes 6 al 12 reducció del 50%
Del mes 12 al 18 reducció del 30%.
Aquestes reduccions son compatibles encara que tingueu treballadors en plantilla o un soci col·laborador (cònjuge o fills)
Es compatible cobrar de l’atur i donar-se d’alta d’autònoms , els primers 270 dies d’activitat.

MÒDULS

Els empresaris, podran continuar a mòduls si no superen:
Volum d’ingressos i despeses fins a 250.000,-€
Facturació amb retenció 125.000,-€
Queden exclosos del regim d’estimació objectiva per mòduls si superen aquest límits
Es molt important tenir un registre de factures per poder demostrar el volum davant de l’Administració ja que per falta de proves no s’admet la possible continuïtat al registre de mòduls.

IBI

Els habitatges que acreditin l’estalvi energètic mitjançant un certificat d’eficiència energètica podran obtenir un descompte:
– tipus A el màxim descompte del 20%
– tipus B un 16%
– tipus C el 12%
– tipus D un 8%
– tipus E un 4%

AJORNAMENT DE PAGAMENTS A L’ADMINISTRACIÓ

Fins ara el límit d’import per ajornar sense l’aportació de garanties o aval era 18.000 euros, ara s’estableix fins a 30.000 euros, i el tipus d’interès pel 2016 és el 3,75%.

RETENCIONS D’ACTIVITAT PROFESSIONALS 15%
RETENCIONS DE NOVES ACTIVITATS PROFESSIONALS 7%
RETENCIONS D’ACTIVITAT AGRÍCOLES I FORESTALS 2%
RETENCIONS EMPRESARIALS EN EST.OBJECTIVA 1%
LLOGUERS DE LOCALS COMERCIALS 19%

EL PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS

És molt important que les empreses que tenen treballadors ,o autònoms que treballen per altres empreses, tinguin el Pla de Prevenció de riscos al dia, ja que en cas d’inspecció o accident d’un treballador pot portar sancions molt importants.

ASSEGURANÇA ACCIDENTS DE CONVENI

És important que les empreses que tenen treballadors tinguin al dia l’assegurança obligatòria d’accidents de conveni, ja que en cas d’un accident tindrien obligació de pagar-li l’ indemnització que marca la llei.