Full informatiu reforma fiscal 2016

EXCLUSIONS RÈGIM D’ESTIMACIÓ OBJECTIVA PER MÒDULS: 1- S’han modificat els llindars previstos pel 2016 de 150.000,-€ de volum de compres i el límit de facturació amb retenció fins a 75.000,-€ s’han augmentat i quedaran establerts pel 2016: Volum de compres i despeses fins a 250.000,-€. Volum total d’ingressos fins a 250.000,-€ Facturació amb retenció fins [...]