POLÍTICA DE PRIVACITAT

IDENTIFICACIÓ

 • Titular: Amer Gestió 80 SLU
 • NIF: B17897026
 • Domicili social: Plaça de la Vila 10, Baixos, CP. 17170 Amer
 • Correu electrònic: amergestio@gmail.com

INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Amb la lectura de la present Política de privacitat, l’usuari queda informat sobre la manera en que Amer Gestió 80 SLU (ara endavant “Amer Gestió”) recull, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li son facilitades a través del formulari de la web www.amergestio.com (ara endavant, la “WEB”), així com les dades de la seva navegació i aquelles dades que és puguin facilitar en un futur a Amer Gestió 80 SLU.

OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES

Les dades que és demanen en el formulari de la web són, amb caràcter general, obligatoris (excepte els camps que s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes.

Per tant, si no es faciliten aquestes dades o no son correctes no és podran atendre.

AMB QUINA FINALITAT TRACTARA AMER GESTIO LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUAN TEMPS?

Les dades personals recollides seran tractades per Amer Gestió conforme les següents finalitats:

 • Gestionar les sol·licituds de contacte amb Amer Gestió a través del canal disposat a la web.
 • Efectuar anàlisis sobre la utilització de la Web y comprovar les preferències de comportament dels usuaris.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per la realització de las finalitats per les quals han estat recollides, sempre i quan l’usuari no sol·liciti la seva baixa, oposant-se o revocant el seu consentiment.

QUINES DADES D’USUARI TRACTARÀ AMER GESTIÓ?

Amer Gestió tractarà les següents dades:

 • Dades identificatives: nom i cognoms
 • Dades de contacte: telèfon mòbil, direcció de correu electrònic.
 • Altres dades: dades facilitades per els propis interessants en els camps oberts del formulari disposats a la Web.
 • Dades de navegació

En el cas de que l’usuari faciliti les seves dades a tercers, manifesta tenir el consentiment del mateix i es compromet a traslladar al interessat, titular d’aquestes dades, la informació que conté en aquesta Política de Privacitat, excloent a Amer Gestió de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant, Amer Gestió podrà dur a terme les verificacions necessàries per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligencia que corresponguin, conforme a la normativa de la protecció de dades.

AMB QUINS DESTINETARIS ES COMPARTIRAN LES DADES DE L’USUARI?

Les dades de l’usuari podran ser comunicades a:

 • Empreses del grup al que pertany Amer Gestió, únicament per a fins administratius interns i/o per les finalitats anteriorment indicades.
 • Administracions publiques i autoritats nacionals, en els casos previstos per la llei.

RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’usuari:

 • Garantitza que es major de 18 anys y que les dades que facilita a Amer Gestió són verdaders, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’usuari respon a la veracitat de totes les dades que comunica i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada.
 • Garantitza que ha informat als tercers dels que facilita les dades, en cas de fer-ho, dels aspectes que conté aquest document. Així mateix, garantitza que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a Amer Gestió per les finalitats assenyalades.
 • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través de la Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que causi a Amer Gestió o a tercers.

COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS

Una de les finalitats per les que Amer Gestió tracta les dades personals proporcionades per part dels usuaris es per enviar comunicacions electròniques amb informació relativa que creu que pot ser d’interès per l’usuari. Sempre que es realitzi alguna comunicació d’aquest tipus, està dirigida única i exclusivament a aquells usuaris que no han manifestat prèviament la seva negativa a la recepció de la mateixa.

Per portar a terme aquesta tasca anterior, Amer Gestió podrà analitzar les dades obtingudes per elaborar perfils dels usuaris que permetin definir amb major detall els continguts que poden ser del seu interès.

En el cas que l’usuari desitgi rebre comunicacions comercials o promocionals per part d’Amer Gestió, pot sol·licitar la baixa del servei enviant un email a la següent direcció de correu electrònic: amergestio@gmail.com indicant la seva negativa a la recepció de la mateixa.

EXERCICI DE DRETS

L’usuari pot enviar un escrit a Amer Gestió, a la direcció indicada al principi de la Política, o bé per medi del correu electrònic amergestio@gmail.com , adjuntant fotocopia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta per:

 • Revocar els consentiments atorgats
 • Obtenir confirmació sobre si Amer Gestió esta tractant les dades personals que concerneixen a l’usuari o no.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per les que van ser recollits.
 • Obtenir d’ Amer Gestió la limitació del tractament de les seves dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de la protecció de dades.
 • Posar-se en contacte amb el DPO d’Amer gestió a través de la següent direcció: amergestio@gmail.com
 • Interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals quan l’interessat consideri que Amer Gestió a vulnerat els seus drets i li son reconeguts per la normativa aplicable en la protecció de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Amer Gestió tractarà les dades de l’usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el secret dels mateixos, de conformitat amb lo previst en la normativa d’aplicació, adoptant l’efecte les mesures de caràcter tècnic organitzatiu necessàries que garantitzin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Per garantitzar que les nostres directrius de protecció de dades compleixin amb els requisits legals actuals, ens reservem el dret de realitzar els canvis per estar sempre adequats a la legislació vigent.

Ultima actualització 15/03/2022.

POLÍTICA DE COOKIES

Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su navegador cuando visita casi cualquier página web. Su utilidad es que la web sea capaz de recordar su visita cuando vuelva a navegar por esa página. Las cookies suelen almacenar información de carácter técnico, preferencias personales, personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes sociales, acceso a cuentas de usuario, etc. El objetivo de la cookie es adaptar el contenido de la web a su perfil y necesidades, sin cookies los servicios ofrecidos por cualquier página se verían mermados notablemente. Si desea consultar más información sobre qué son las cookies, qué almacenan, cómo eliminarlas, desactivarlas, etc., le rogamos se dirija a este enlace.

Cookies utilizadas en este sitio web

Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos a detallar el uso de cookies que hace esta web con el fin de informarle con la máxima exactitud posible.

Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias:

 • Cookies de sesión, para garantizar que los usuarios que escriban comentarios en el blog sean humanos y no aplicaciones automatizadas. De esta forma se combate el spam.

Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros:

 • Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y volumen de visitas de esta web. Al utilizar este sitio web está consintiendo el tratamiento de información acerca de usted por Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en este sentido deberá hacerlo comunicando directamente con Google.
 • Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted pueda pinchar en botones del tipo Me gusta o Compartir.

Desactivación o eliminación de cookies

En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación de cookies de este sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en función del navegador que esté usando. Aquí le dejamos una guía rápida para los navegadores más populares.

Notas adicionales

 • Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de la veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta política de cookies.
 • Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. Ni esta web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por parte de los mencionados navegadores.
 • En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión de no aceptación de las mismas.
 • En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros, excepto en los casos en los que sea necesario para el funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. Según Google no guarda su dirección IP. Google Inc. es una compañía adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que todos los datos transferidos serán tratados con un nivel de protección acorde a la normativa europea. Puede consultar información detallada a este respecto en este enlace. Si desea información sobre el uso que Google da a las cookies le adjuntamos este otro enlace.
 • Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en comunicarse con nosotros a través de la sección de contacto.

Asesor de Cookies es un plugin para WordPress creado por Carlos Doral (webartesanal.com)